Dobór i rozmieszczenie artykułów na tej stronie określił automatycznie program komputerowy.
Podana godzina lub data (również w funkcji Oś czasu artykułów) określa czas dodania artykułu lub zaktualizowania go w Pocket.pl.